Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 18.7.2024. 20:27
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

Rijeka

* 170 - Dva provizorna biljega za putovnice.

25 EUR

171 - Lot provizornih biljega, pretisci na marke Rijeke i jedan mađarski biljeg.

20 EUR

172 - Lot 5 provizornih dopisnica s dodatnim frankaturama.

25 EUR

173 - Provizorna dopisnica dofrankirana i frankatura uz poštanski žig poništena vrlo zanimljivim promiđbenim žigom

30 EUR

174 - Provizorna dopisnica upućena iz Rijeke u Zagreb 07.01. 1919,

25 EUR

175 - Provizorna dopisnica za Rijeku sa žigom pošte FIUME 10.09. 1919.

12 EUR

176 - Račun frankiran provizornim biljegom za Rijeku 21.01. 1924.

25 EUR

177 - Promidžbena razglednica za Rijeku, Opatiju i Lovran kao dijelova Italije.

35 EUR

** 178 - Dvadeseterac marke od 20 fill. s pretiskom FIUME, i vodoravni deseterac marke za ratnu pomoć

40 EUR

179 - Zanimljiv lot isječaka s markama Rijeke.

30 EUR