Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 27.1.2023. 19:39
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

Srbija

** 876 - Michel br. 1F, pogreška tiska, marka od 15 para u boji maraka od 25 para, okomiti trojac

220 EUR

877 - Austrija, Michel br. 35 sa žigom BELGRAD 25/4.

25 EUR

** 878 - Michel br. 5F porto, pogreška boje, ružičasta.

50 EUR

** 879 - Michel br. 8yb K, niz od pet maraka kod kojeg je treća marka obrnuta.

80 EUR

880 - Razglednica Venecije upućena iz Venecije u Beograd 09.06. 1899.

25 EUR

881 - Razglednica kupališta Slankamen upućena 06.11. 1915., preko K.D. FELD-POSTSTATION No 16 u Njemačku.

25 EUR

882 - Razglednica Beograda upućena 04.11. 1915., preko K.D. FELD-POSTSTATION No 22 u Njemačku.

25 EUR

883 - Razglednica četnika u Makedoniji upućena 03.01. 1916., preko K.D. FELD-POSTSTATION No 25 u Njemačku.

40 EUR

884 - Bugarska dopisnica upućena u Smederevo i poništena žigom VOJNA POŠTA 1. ARMIJE 08.12. 1912.

40 EUR

885 - Paketna karta za paket upućen iz Magyarkanizsa u Novi Sad.

20 EUR

886 - Vrijednosno pismo upućeno iz Novog Sada u Tovariševo u Bačkoj 26.12. 1920.

160 EUR

887 - Austrijska provizorna vojnopoštanska dopisnica dofrankirana i upućena iz Beograda u Zagreb ? 10. 1916.

14 EUR