Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.7.2024. 8:09
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

STT Vuja

** 1352 - Michel br. 5/11 u četvercu, odlična kvaliteta.

70 EUR

* 1353 - Michel br. 5U-6U, nezupčane s marginom.

90 EUR

** 1354 - Michel br. 24/30 u četvercu,

80 EUR

** 1355 - Michel br. 31 bez zaštitne mreže.

500 EUR

** 1356 - Michel br. 33 bez zaštitne mreže.

350 EUR

** 1357 - Nezupčani blok željeznice sa zanimljivom pogreškom.

90 EUR

** 1358 - Michel br. 36 pogreška zupčanja, ataktivno.

60 EUR

** 1359 - Michel br. 43 vrlo atraktivna pogreška zupčanja,

300 EUR

** 1360 - Michel br. 48, pogreška zupčanja, rijetko i atraktivno.

150 EUR

** 1361 - Michel br. 48, nezupčani vodoravni par s lijevom marginom.

220 EUR

** 1362 - Michel br. 49, vrlo atraktivna pogreška zupčanja na četvercu

350 EUR

** 1363 - Michel br. 46/49 kompletna serija u arcima

300 EUR