Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 20:45
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 64 - Numizmatika, militarija

121 - CRNA GORA, 5 perpera 1912, -XF

220 EUR

122 - CRNA GORA, zbirka 1 para 1906, 2 pare 1906, 08, 13, 14, 10 para 1906, 08, 14, 20 para 1906, 08, 14. -VF- -XF

60 EUR

123 - Ugarsko-Hrvatsko Kraljevstvo, lot denara (12) Sigismund, Ludovik, Matija Korvin, Marija, Wladislav + Maximilian II. 1569. Zanimljiv lot. VF-XF

95 EUR

124 - Kraljevina Jugoslavija, 20 dinara 1925, Au - 6,45 g, VF-XF

400 EUR

125 - Kraljevina Jugoslavija, 50 dinara 1932, London, natpis na rubu s lica na desno, Ag, -XF

65 EUR

126 - Kraljevina Jugoslavija, 50 dinara 1932, London, natpis na rubu s lica na lijevo, Ag, VF

50 EUR

127 - Kraljevina Jugoslavija, 50 dinara 1932, Kovnica a.d., natpis na rubu s lica na desno, Ag, VF

50 EUR

128 - Jugoslavija, socijalistička, 25 PARA 1953, aluminij, 3 poznata primjerka, najveća rijetkost Jugoslavenske numizmatike, XF

4000 EUR

129 - Jugoslavija, socijalistička, 10 DINARA 1953, aluminij, PROBA, 5 poznatih primjerka, jedna od najvećih rijetkosti Jugoslavenske numizmatike, XF

2200 EUR

130 - Jugoslavija, socijalistička, 20 DINARA 1953, aluminij, PROBA, 5 poznatih primjerka, jedna od najvećih rijetkosti Jugoslavenske numizmatike, XF

2200 EUR

131 - Jugoslavija, socijalistička, 25 PARA 1978, proba u aluminiju, rijetko, XF

160 EUR

132 - 20 para 1979, Jugoslavija, zanimljiv otkov na pločici nepoznatog metala (Ni?), nema u literaturi, 3,9 g

150 EUR