Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 22:33
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 64 - Numizmatika, militarija

25 - DUBROVNIK-Ragusa, MINCA, Barac type4/X, AE, VF

12 EUR

26 - DUBROVNIK-Ragusa, MINCA, Barac type4/XI, AE, VF

10 EUR

27 - DUBROVNIK-Ragusa, MINCA, Barac type4/XII, AE, VF

10 EUR

28 - DUBROVNIK-Ragusa, DENAR, bez sigle, Barac 72, Ag, VF-XF

80 EUR

29 - DUBROVNIK-Ragusa, DENAR, bez sigle, Barac 72, Ag, VF-XF

55 EUR

30 - DUBROVNIK-Ragusa, DENAR, sigla ljiljan, Barac 76, Ag, VF-XF

340 EUR

31 - DUBROVNIK-Ragusa, DENAR, sigla polumjesec, Barac 86, Ag, VF-XF

170 EUR

32 - DUBROVNIK-Ragusa, DENAR, sigla krstionica, Barac 87, Ag, VF-XF

180 EUR

33 - DUBROVNIK-Ragusa, DENAR, sigla krstionica, Barac 87, Ag, VF-XF

60 EUR

34 - DUBROVNIK-Ragusa, DENAR, sigla R, Barac 89, Ag, VF-XF

50 EUR

35 - DUBROVNIK-Ragusa, DENAR, sigla R, Barac 89, Ag, VF-XF

50 EUR

36 - DUBROVNIK-Ragusa, DENAR, sigla R + kontramarka u kalupu, Barac 91, Ag, VF

15 EUR