Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 16.6.2024. 8:44
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 64 - Numizmatika, militarija

37 - DUBROVNIK-Ragusa, DINARIĆ 1646, Barac 112/I, Ag, VF

16 EUR

38 - DUBROVNIK-Ragusa, ARTILUK 1644, Barac 210, Ag, VF

340 EUR

39 - DUBROVNIK-Ragusa, POLUPERPERA 1801, Barac 230/II, Ag - 1,85 g, VF, rijetko

200 EUR

40 - DUBROVNIK-Ragusa, PERPERA 1707, Barac 237/IV, Ag - 5,48 g, VF

60 EUR

41 - DUBROVNIK-Ragusa, PERPERA 1709, Barac 239/V, Ag, VF

80 EUR

42 - DUBROVNIK-Ragusa, PERPERA 1750, Barac 250/I, Ag - 4,98 g, VF, izuzetno rijetko, probušen

80 EUR

43 - DUBROVNIK-Ragusa, BRADAN 1735, Barac 283/I, Ag - 28,47 g, XF, izuzetna rijetkost i izvrsna kvaliteta

2000 EUR

44 - DUBROVNIK-Ragusa, BRADAN 1735/1971, Barac 283/C/I, Ag, XF, novi kov iz godine 1971.

65 EUR

45 - DUBROVNIK-Ragusa, BRADAN 1735/2000, Barac -, Ag, XF, novi kov iz godine 2000.

50 EUR

46 - DUBROVNIK-Ragusa, STARI VIŽLIN 1747, Barac 293/II, Ag - 28,72 g, XF, izvrsna kvaliteta

600 EUR

47 - DUBROVNIK-Ragusa, DUKAT 1797, GA, Barac B273/3, Ag - 13,33 g, -XF,

400 EUR

48 - DUBROVNIK-Ragusa, DUKAT 1797, GA -AO, Barac B275/5/I, Ag - 13,26 g, XF,

380 EUR