Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 23:14
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 64 - Numizmatika, militarija

61 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1766, GB, Barac B315/I, Ag - 28,45 g, VF/XF

150 EUR

62 - DUBROVNIK-Ragusa, VIŽLIN 1767, Barac 316/III, GB DM, Ag, VF

90 EUR

63 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1767, GB-DM, Barac B316/III, Ag - 28,40 g, VF/XF

170 EUR

64 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1767, GB-GA, Barac B316/IV, Ag - 28,47 g, VF/XF

180 EUR

65 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1768, GB-DM, Barac B317/I, Ag - 28,15 g, VF+

130 EUR

66 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1768, GB-GA, Barac B317/II, Ag - 28,32 g, VF

150 EUR

67 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1768, GA-GA, Barac B317/III, Ag - 28,30 g, VF

120 EUR

68 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1768, GA-DM, Barac B317/IV, Ag - 28,21 g, F

70 EUR

69 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1768, DM-DM, Barac B317/VI, Ag - 28,40 g, VF/XF

170 EUR

70 - DUBROVNIK-Ragusa, VIŽLIN 1769, Barac 318/II, GB DM, Ag, VF

90 EUR

71 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1769, GB-DM, Barac B318/II, Ag - 28,54 g, VF

130 EUR

72 - DUBROVNIK-Ragusa, VIŽLIN 1770, Barac 319/III, DM GA, Ag, VF

90 EUR