Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 19:04
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 64 - Numizmatika, militarija

73 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1770, DM-DM, Barac B319/IV, Ag - 28,40 g, VF

130 EUR

74 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1771, GA-DM, Barac B320/II, Ag - 28,35 g, VF

120 EUR

75 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1772, GA-DM, Barac B321/II, Ag - 28,59 g, VF

160 EUR

76 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1772, GA-DM, Barac B321/II, Ag - 28,29 g, -VF (natpis RHAGSIN umjesto RHAGUSIN - rijetka greška)

150 EUR

77 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1773, GA-DM, Barac B322/II, Ag - 28,59 g, VF/XF

200 EUR

78 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1775, GA-GA, Barac B324/I, Ag - 28,41 g, VF

130 EUR

79 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1775, GA-DM, Barac B324/II, Ag - 28,18 g, -VF

120 EUR

80 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1777, GA-DM, Barac B326, Ag - 28,37 g, VF/XF

200 EUR

81 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1777, GA-DM, Barac B326, Ag - 28,33 g, VF

140 EUR

82 - DUBROVNIK-Ragusa, NOVI VIŽLIN 1779, GA-DM, Barac B328, Ag - 28,27 g, F+

80 EUR

83 - DUBROVNIK-Ragusa, LIBERTINA 1792, Barac B330/II, Ag - 28,62 g, VF+,

380 EUR

84 - DUBROVNIK-Ragusa, LIBERTINA 1795, Barac B333, Ag - 29,7 g, VF+,

230 EUR