Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 23:27
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 64 - Numizmatika, militarija

Kovani novac - Hrvatska

17 - Slavonski banovci, DENAR, BELA IV. 1235-1270; sigle dvije točke, Ag - 0,84 g, 15 mm, VF, Rengjeo (58), FN 9

20 EUR

18 - Slavonski banovci, DENAR, BELA IV. 1235-1270; sigle dvije ptice, Ag - 0,99 g, 15 mm, VF, Rengjeo (108), FN 10

50 EUR

19 - Slavonski banovci, DENAR, Stjepan V. 1270-1272; sigle S-R, Ag - 0,94 g, 16 mm, VF, Rengjeo (128), FN 23

20 EUR

20 - Slavonski banovci, DENAR, Stjepan V. 1270-1272; sigle S-R, Ag - 0,93 g, 16 mm, XF, Rengjeo (131), FN 23

20 EUR

21 - Slavonski banovci, DENAR, Ladislav IV. 1272-1290; sigle R-L, Ag - 0,95 g, 15 mm, VF, Rengjeo (163), FN 32

35 EUR

22 - DUBROVNIK-Ragusa, MINCA, Barac type4/VIII, AE, VF

14 EUR

23 - DUBROVNIK-Ragusa, MINCA, Barac type4/IX, AE, VF

12 EUR

24 - DUBROVNIK-Ragusa, MINCA, Barac type4/IX, AE, VF

12 EUR

25 - DUBROVNIK-Ragusa, MINCA, Barac type4/X, AE, VF

12 EUR

26 - DUBROVNIK-Ragusa, MINCA, Barac type4/XI, AE, VF

10 EUR

27 - DUBROVNIK-Ragusa, MINCA, Barac type4/XII, AE, VF

10 EUR

28 - DUBROVNIK-Ragusa, DENAR, bez sigle, Barac 72, Ag, VF-XF

80 EUR