Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.7.2024. 9:49
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 64 - Numizmatika, militarija

Papirni novac - Socijalistička Jugoslavija

202 - JUGOSLAVIJA, 500 dinara 1946., onovremeni falsifikat, F-VF, rijetko

40 EUR

203 - JUGOSLAVIJA, 10 dinara 1950. samo naličje bez prednje strane, rijetko, UNC

40 EUR

204 - JUGOSLAVIJA, 20 dinara 1950. samo naličje bez prednje strane, rijetko, UNC

70 EUR

205 - JUGOSLAVIJA, 100 dinara 1950. samo naličje bez prednje strane, rijetko, UNC

160 EUR

206 - JUGOSLAVIJA, 500 dinara 1950. samo naličje bez prednje strane, rijetko, UNC

80 EUR

207 - JUGOSLAVIJA, 1000 dinara 1950. samo naličje bez prednje strane, rijetko, UNC

120 EUR

208 - JUGOSLAVIJA, 5000 dinara 1950. samo naličje bez prednje strane, rijetko, UNC

100 EUR

209 - JUGOSLAVIJA, 10 dinara 1951. samo naličje bez prednje strane, rijetko, UNC

60 EUR

210 - JUGOSLAVIJA, 20 dinara 1951. samo naličje bez prednje strane, rijetko, UNC

80 EUR

211 - JUGOSLAVIJA, 100 dinara 1953. SPECIMEN, rijetko, UNC

220 EUR

212 - JUGOSLAVIJA, 1000 dinara 1955. s brojem 2, AA0000000, UNC, rijetko

70 EUR

213 - JUGOSLAVIJA, 5000 dinara 1963., jednostrana i jedan prolaz lica, UNC, rijetko

70 EUR