Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.7.2024. 8:14
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 65 - Knjige, zemljovidi, plakati

Bosna i Hercegovina

1234 - Cantelli da Vignola; BOSNA (Il Regno della Bossina). Rim, 1689.

350 EUR

1235 - Charles Yriarte: Bosnie et Herzegovine, Souvenirs de voyage pendant l'insurrection. Paris: E. Plon, 1876.

50 EUR

1236 - Arthur J. Evans: Through Bosnia and the Herzegovina on foot during the insurrection, London, Longmans, Green and Co., 1876. Prvo izdanje.

200 EUR

1237 - Vjekoslav Klaić: Bosna. Zagreb, Matica Hrvatska, 1878.

80 EUR

1238 - Vjekoslav Klaić: Poviest Bosne. Zagreb: Tisak Dioničke tiskare, 1882.

50 EUR

1239 - Louis Olivier (ur.): La Bosnie et Herzegovine. Paris: Librairie Armand Colin, 1902.

190 EUR

1240 - Ćiro Truhelka: Kraljevski grad Jajce. Sarajevo: J. Studnička i drug 1904.

60 EUR

1241 - Die Neolithische Station von Butmir, bei Sarajevo in Bosnien 1895-1898.

500 EUR

1242 - Safvet Beg Bašagić: Znameniti Hrvati Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini. Zagreb, Matica hrvatska 1931.

30 EUR

1243 - Othmar Reiser: Materialien zu einer Ornis Balcanica, I. Bosnien und Herzegowina. Wien, selbstverlag des Museums 1939.

50 EUR

1244 - Mak Dizdar: Kameni spavač. Sarajevo, Veselin Masleša 1966.

35 EUR

1245 - Muhammed El-Mehdi: Kur-an: vjeran prevod Mushafa + Hadis: poslanička autobiografija. Sarajevo, 1968. + 2 dodatka

80 EUR