Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.7.2024. 9:12
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 65 - Knjige, zemljovidi, plakati

Knjige i časopisi

697 - Nikola Milan Simeonović: Začetak i razvitak Hrvatskog kazališta sa stručnog stanovišta, Tisak Antuna Scholza, Zagreb 1905.

25 EUR

698 - Vladimir Vidrić: Pjesme. Zagreb, vlastita naklada 1907. Prvo izdanje.

450 EUR

699 - Andrija Milčinović i Milan Ogrizović: Prokletstvo – drama u četiri čina. Zagreb, C. Albrechta, 1907.

18 EUR

700 - Ante Tresić-Pavičić: Život Hrvata u Sjevernoj Americi, Preko Atlantika do Pacifika. Zagreb: Lav. Hartman, 1907.

45 EUR

701 - Oskar Wilde: Dorian Gray, St. Kugli, Zagreb 1908. Ili 1920. ovisno o izvoru.

30 EUR

702 - Govori dra. Josipa Franka zastupnika naroda. Zagreb, Prva hrvatska radnička tiskara 1908.

40 EUR

703 - Vatroslav Rožić: Prigorje. Narodni život i običaji sa 23 slike. Zagreb, Dionička tiskara 1908.

50 EUR

704 - Klaić, Šišić i dr.: Posljednji Zrinski i Frankopani, Dionička knjižara, Zagreb 1908.

40 EUR

705 - Fran Plevnjak: Prilozi za kulturnu povijest hrvatskog svećenstva, Naklada piščeva, Zagreb 1910.

35 EUR

706 - Bogoljub Strižić: Svjetovni nazor. Zagreb: Tiskara "Hrv. Katol. tiskovnog društva, 1910.

10 EUR

707 - Antun Cuvaj: Građa za povijest školstva Kraljevina Hrvatske i Slavonije, Svezak I. Zagreb, Kraljevska zemaljska tiskara 1910.

30 EUR

708 - Antun Cuvaj: Građa za povijest školstva Kraljevina Hrvatske i Slavonije, Svezak IV. Zagreb, Kraljevska zemaljska tiskara 1910.

25 EUR