Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 16.6.2024. 8:45
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 65 - Knjige, zemljovidi, plakati

Knjige i časopisi

721 - Jaroslav Vrchlicki: Bar-Kochba. Požega, 1912.

60 EUR

722 - Vladimir Čerina: Janko Polić Kamov. Rijeka, Knjižara Gjure Trbojevića, 1913. Prvo izdanje.

70 EUR

723 - Hrvatska mlada lirika. Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, 1914.

25 EUR

724 - Vladimir Nazor: Medvjed Brundo, Zagreb 1915.

55 EUR

725 - Louis Léger: Serbes, Croates et Bulgares; Etudes Historiques, Politiques Et Litteraires, Paris: J. Maisonneuve & Fils, 1913.

30 EUR

726 - Hinko Scheidela: Njemačka gramatika. Zagreb, Tisak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade 1915.

10 EUR

727 - Svetozar Varićak: Počela fotografije. Naklada knjižare St. Kugli, Zagreb.

20 EUR

728 - Artur Schneider: Oprema opere. Zagreb, 1916.

150 EUR

729 - Auguste Gauvain: La question Yougoslave. Paris: Editions Bossard, 1918.

12 EUR

730 - Jovan Skerlić: Eseji o srpsko-hrvatskom pitanju. Zagreb: Jugoslavensko nakladno dioničarsko društvo, 1918.

12 EUR

731 - Nikolaus von Tomašić: Fundamente des Staatsrechtes des Königreiches Kroatien. Zagreb, 1918.

25 EUR

732 - Arthur Haberlander: Volkskunst der Balkanländer. Wien: Kunstverlag Anton Schroll & Co., 1919.

60 EUR