Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 30.5.2024. 5:12
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 65 - Knjige, zemljovidi, plakati

Rijeka i Kvarner

1059 - J. W. Valvasor: OPATIJA (Closter S. Iacobi). Ljubljana, 1689.

70 EUR

1060 - MOŠĆENICE 1689.

70 EUR

1061 - Joseph Roux: CRES (Isle de Cherzo). Marseille, 1764.

30 EUR

1062 - Stranica sa 6 veduta, 1884.

25 EUR

1063 - Šumski red iz 1767.

150 EUR

1064 - Franjo Rački: Rieka prama Hrvatskoj. Zagreb, Brzotiskom Antuna Jakića, 1867.

50 EUR

1065 - Julij Janković: Nekoliko crtica o sadašnjosti i prošlosti Trsata. Rijeka, 1886.

10 EUR

1066 - Josip Draženović: Crtice iz primorskog malogradskog života, Senj 1893.

50 EUR

1067 - Janos Sziklay; Samu Borovszky: FIUME, Budimpešta.

160 EUR

1068 - Stjepan Mažuranić: Hrvatske narodne pjesme (čakavske), 3. dopunjeno izdanje, tiskara Hreljanović, Cirkvenica 1907.

40 EUR

1069 - V. Host: Per l'azione liberatrice dell' Italia nell' Egeo. Per la Guerra di redenzione Balcanica. Fiume, E. Mohovich 1912.

22 EUR

1070 - Giotto Dainelli: Fiume e la Dalmazia, Torino 1925.

65 EUR