Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.5.2024. 16:14
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 65 - Knjige, zemljovidi, plakati

Slavonija

1197 - Johann Csaplovics: Slavonien und zum Theil Croatien. Pesth: Hartleben's Verlag, 1819. Prvo izdanje.

490 EUR

1198 - Grgur Čevapović: Catalogus observantis minorum provinciae S. Ioanis a Capistrano, olim Bosniae Argentine, Buda 1823.

280 EUR

1199 - Martin Hoblik: Historia domus curialis comitatus de Verocze. Quinque-Ecclesiis, Typis Lycei episcopalis, 1842.

25 EUR

1200 - Spomen-izvještaj državne gimnazije u Slav. Požegi za škol. godinu 1926.-7. Slav. Požega, 1927.

14 EUR

1201 - Mato Horvat: Spomenica hrvatskog pjevačkog društva "Sklad"-"Preradović" u Đakovu 1863-1939. Đakovo: Tiskara Matija Kraljević, 1939.

20 EUR

1202 - LIPIK, Ottmar Rebaglio fotograf, veduta grada. Fotografija na kartonu, 1878.

18 EUR

1203 - POŽEGA, lot dekorativnih računa prve požeške tvornice octa, ruma, konjaka i likera Žiga Sternberg i Drug, iz 1903-1905.

15 EUR

1204 - Lot, 2 dopisnice, književnica Mara Švel piše suprugu u kaz. popravni zavod u Staru Gradišku

15 EUR