Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.4.2024. 11:55
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 65 - Knjige, zemljovidi, plakati

Srbija

1280 - A. M. Mallet: WARADIN. Jean David Zunner, Frankfurt, 1686.

60 EUR

1281 - J. B. Homann: SRBIJA (Danubii Pars Infima). Nürenberg oko 1700.

150 EUR

1282 - SUBOTIŠTE 1911.

15 EUR

1283 - KUZMIN 1911.

12 EUR

1284 - Georgije Nikolajević (prijevod): Mladić kako treba da se izobrazi. Zadar, 1840. Prvo izdanje.

120 EUR

1285 - Državna pisma o sjedinjenju Vojvodine Srbske i Tamiškog Banata sa Kralevinom Ungarskom. Karlovci, 1861.

50 EUR

1286 - Vuk Stefanović Karadžić: Srpske narodne pjesme Iz Hercegovine (ženske). Beč: U nakladi Ane udove V. S. Karadžića, 1866.

150 EUR

1287 - Đuro Daničić (ed.): Ahiepiskop Danilo II: Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih. Zagreb, 1866.

200 EUR

1288 - Vuk Stefanović Karadžić: Novi zavjet Gospoda Našega Isusa Hrista. Pešta, Rajhard 1866.

50 EUR

1289 - Gj. Daničić / Vuk Stef. Karadžić: Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Pešta, izdanje britanskoga i inostranoga biblijskoga društva, 1868.

60 EUR

1290 - Gj. Daničić / Vuk Stef. Karadžić: Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Beograd, izdanje britanskoga i inostranoga biblijskoga društva, 1868.

70 EUR

1291 - Nikola Đ. Vukićević: Ogledalo hrišćanske dobrodetelji sastavljeno iz Žitija svetih. Beč, troškom c. kr. Direkcije učilištnih knjiga 1867.

85 EUR