Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 22:18
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 65 - Knjige, zemljovidi, plakati

Zagreb i okolica

1205 - I. Zasche: Panorama Zagreba s Katedralom prije potresa, Beč 1853.

120 EUR

1206 - POTRES U ZAGREBU 1880.

70 EUR

1207 - ZAGREB, uramljen plan grada. Zagreb, 1926.

50 EUR

1208 - J. Hühn: ZAGREB. oko 1930.

45 EUR

1209 - ŠUMEČANI I DABCI 1911.

12 EUR

1210 - Ivan Krstitelj Tkalčić: Povjestni spomenici Zagrebačke biskupije XII i XIII stoljeća. Knjiga prva. Zagreb, tiskom Karla Albrechta 1873.

70 EUR

1211 - Nacrt ustroja kr. hrv.-slav. zemaljske uzorne pivnice u Zagrebu. Zagreb, tiskara "Narodnih novinah", 1884.

12 EUR

1212 - Mineralbad und Curanstalt Stubičke toplice. Zagreb, Verlag der Direction der Curanstalt 1914.

20 EUR

1213 - Gjuro Szabo: Stari Zagreb. Zagreb, Knjižara Vasić i Horvat 1941.

20 EUR

1214 - Rudolf Horvat: Prošlost grada Zagreba. Zagreb, Hrvatski rodoljub, 1942.

30 EUR

1215 - NARODNO KAZALIŠTE Kraljevine SHS u Zagrebu, lot 10 plakata za predstave, iz 1920-1924.

60 EUR

1216 - ZAGREB, KALENDAR 1924.

7 EUR