Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.4.2024. 10:26
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 66 - Filatelija i razglednice

25 - Austrija Michel br. 36 s vrlo lijepim žigom pošte DRAGANIĆ.

30 EUR

26 - Austrija Michel br. 39 s vrlo lijepim žigom pošte BELLOVAR (Bjelovar).

10 EUR

27 - Michel br. 41 II sa žigom GELD-ANWEISUNG SPALATO od (?) 07. 1875.

35 EUR

28 - Pismo malog formata upućeno iz Vodnjana u Austriju 29.12. 1878. S

30 EUR

29 - Pismo vlasnika kompanije Maraska Francesca Driolia upućeno iz Zadra u Trst 25.09. 1874.

20 EUR

30 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Dubrovnika u Orebić preko Korčule 26.09. 1877.

18 EUR

31 - Pismo s kompletnim sadržajem i vrlo lijepim otiskom žiga pošte ZARA (Zadar) upućeno u Korčulu 15.12. 1877.

14 EUR

32 - Preporučeno pismo upućeno iz Trsta u Orebić 15.03. 1871.

18 EUR

33 - Povratnica za pismo upućeno iz Korčule 07.08. 1873

14 EUR

34 - Dvojezična Njemačko-Talijanska dopisnica upućena iz Dubrovnika u Šibenik 03.10. 1873.

20 EUR

35 - Dvojezična Njemačko-Talijanska dopisnica upućena iz Pule u Trst. Dolaz 27.10. 1875.

12 EUR

36 - Izrezak novina „Objavitelj Dalmatinski“ od 17.07. 1880, frankiran markom Austrija Michel br. 42

12 EUR