Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 19:10
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 66 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Istarska županija

O/A-B 1398 - Pozdrav iz sv. Križa oko 1915.

30 EUR

#/A-B 1399 - Buje 1912.

18 EUR

O/A 1400 - Pozdrav iz Fažane oko 1904.

18 EUR

O/A 1401 - Pozdrav iz Fažane oko 1904.

16 EUR

#/B 1402 - Gračišće-Gallignana 1930.

18 EUR

#/A-B 1403 - Albona - Labin 1915.

65 EUR

#/A-B 1404 - Montona 1908.

20 EUR

#/B 1405 - Pazin 1908.

16 EUR

O/A-B 1406 - Pazin oko 1910.

16 EUR

#/A-B 1407 - Poreč 1898.

20 EUR

#/A-B 1408 - Poreč 1898.

20 EUR

#/A 1409 - Poreč 1907.

70 EUR