Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 18.7.2024. 18:40
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 66 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Karlovačka županija

#/A 1417 - Pozdrav iz Barilovića 1904.

25 EUR

#/A 1418 - Duga Resa 1921.

16 EUR

#/A 1419 - Pozdrav iz Karlovca 1899.

30 EUR

#/A-B 1420 - Pozdrav iz Karlovca 1900.

14 EUR

#/A-B 1421 - Pozdrav iz Karlovca 1900.

16 EUR

#/A 1422 - Pozdrav iz Karlovca 1902.

16 EUR

#/A-B 1423 - Karlovac 1904.

16 EUR

O/A 1424 - Pozdrav iz Krnjaka oko 1920.

16 EUR

O/A-B 1425 - Ogulin oko 1920.

12 EUR

#/B 1426 - Rakovica 1929.

20 EUR