Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.7.2024. 8:23
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 66 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Ličko-senjska županija

#/A-B 1434 - Brlog - Lika 1936.

20 EUR

O/A-B 1435 - Gospić oko 1915.

14 EUR

O/A-B 1436 - Gospić oko 1915.

16 EUR

#/A 1437 - Pozdrav iz Paga-Novalja 1901.

35 EUR

#/A 1438 - Senj 1906.

30 EUR

#/A 1439 - Pozdrav iz sv. Jurja 1904.

16 EUR

#/A 1440 - Švica kod Otočca 1902.

14 EUR

O/A-B 1441 - Vrhovine oko 1910.

14 EUR