Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.4.2024. 2:38
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 66 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Osječko-baranjska županija

#/A-B 1442 - Beli Manastir 1910.

18 EUR

#/A 1443 - Pozdrav iz Feričanci 1899.

30 EUR

#/A-B 1444 - Našice 1916.

20 EUR

#/A-B 1445 - Našice 1916.

20 EUR

O/A 1446 - Našice oko 1915.

18 EUR

O/A 1447 - Dvor preuzvišenog gosp. grofa Pejacsevicha oko 1915.

14 EUR

#/A-B 1448 - Pozdrav iz Osijeka 1902.

25 EUR

O/B 1449 - Valpovo - Dobrovoljno vatrogasno društvo oko 1920.

30 EUR