Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 22:14
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 66 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Primorsko-goranska županija

#/A 1453 - Bakar 1910.

16 EUR

O/A-B 1454 - Baška Središte oko 1910.

16 EUR

O/A-B 1455 - Pozdrav iz Broda na Kupi oko 1904.

12 EUR

O/A 1456 - Cigale 1904.

16 EUR

#/A 1457 - Čabar 1903.

14 EUR

#/A 1458 - Pozdrav iz Čabra 1904.

16 EUR

X/A-B 1459 - Pozdrav iz Grižane oko 1904.

16 EUR

#/C 1460 - Ika 1899, skraćena.

18 EUR

#/A-B 1461 - Pozdrav iz Kastva 1899.

18 EUR

#/A-B 1462 - Pozdrav iz Kastva 1901.

16 EUR

#/A-B 1463 - Pozdrav iz Kastva 1900.

18 EUR

O/A 1464 - Krk oko 1915.

18 EUR