Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 20:25
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 66 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Splitsko-dalmatinska županija

#/A-B 1493 - Bol 1929.

16 EUR

O/A 1494 - Bol oko 1920.

14 EUR

O/A-B 1495 - Bol oko 1920.

14 EUR

O/A-B 1496 - Bol oko 1920.

14 EUR

#/A 1497 - Hvar 1916.

16 EUR

O/A 1498 - Jelsa 1923.

25 EUR

#/A 1499 - Kaštel Novi oko 1910.

25 EUR

#/A 1500 - Kaštel Stari 1900.

35 EUR

#/A-B 1501 - Komiža 1903.

45 EUR

#/A-B 1502 - Pozdrav iz Komiže oko 1904.

20 EUR

X/A-B 1503 - Pozdrav iz Komiže 1904.

18 EUR

O/A-B 1504 - Komiža oko 1910.

14 EUR