Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 10.12.2023. 22:21
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 66 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Vukovarsko-srijemska županija

O/B 1542 - Pozdrav iz Vinkovaca 1904.

14 EUR

#/A-B 1543 - Vinkovci 1907.

16 EUR

#/A 1544 - Pozdrav iz Vukovara 1904.

20 EUR

#/A 1545 - Vukovar 1913.

14 EUR