Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 30.5.2024. 4:55
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 66 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Zadarska županija

#/A-B 1546 - Arbanasi 1902.

75 EUR

#/A 1547 - Arbanasi 1904.

40 EUR

#/A-B 1548 - Benkovac 1934.

14 EUR

#/A 1549 - Biograd 1902.

45 EUR

X/B 1550 - Pozdrav iz Obrovca oko 1915.

14 EUR

#/A-B 1551 - Preko (otok Ugljan) 1928.

18 EUR

X/A-B 1552 - Pozdrav iz Zadra 1899.

18 EUR

#/A-B 1553 - Zadar 1899.

12 EUR

#/A-B 1554 - Zadar 1901.

16 EUR

#/A-B 1555 - Zadar 1903.

16 EUR

#/A-B 1556 - Zadar 1904.

20 EUR

#/A-B 1557 - Zadar oko 1910.

30 EUR