Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 16.6.2024. 8:56
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 66 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Zagrebačka županija

X/B 1561 - Grad Lovrečina kod Vrbovca oko 1904.

18 EUR

O/A-B 1562 - Samoborski stari grad 1908.

18 EUR

#/A-B 1563 - Ljetovalište Samobor 1911.

12 EUR

X/A-B 1564 - Pozdrav iz 'Sv. Ane' 1902.

30 EUR

#/A-B 1565 - Pozdrav iz Sv. Ivana-Zeline oko 1910.

16 EUR

#/A-B 1566 - Sv. Ivan Zelina 1941.

16 EUR

O/A 1567 - Sv. Jana oko 1910.

18 EUR

#/A-B 1568 - Pozdrav iz Sv. Jane 1908.

14 EUR

X/A-B 1569 - Sv. Jana (Draga) 1923.

14 EUR

X/A-B 1570 - Vrbovec 1910.

25 EUR