Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 30.5.2024. 6:25
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 66 - Filatelija i razglednice

Istra, Rijeka i Slovensko primorje

** 1060 - Provizorno izdanje za Pulu, kompletan niz u odličnoj kvaliteti,

190 EUR

** 1061 - Provizorno izdanje za Pulu „Fratelli Bandiera“, pretisak 0,50/2,25 Lira, obrnuti pretisak.

55 EUR

** 1062 - Provizorno izdanje za Rijeku, Michel br. 34/37,

20 EUR

** 1063 - Provizorno izdanje za Rijeku, Michel br. 27/33 serija u četvercu.

30 EUR

** 1064 - Provizorno izdanje za Rijeku, Michel br. 30 okomiti par s probojem pretiska.

16 EUR

** 1065 - Provizorno izdanje za Rijeku, Michel br. 31, obrnuti pretisak.

25 EUR

* 1066 - Provizorno izdanje za Rijeku, Michel br. 31, vodoravni par sa i bez pretiska.

250 EUR

* 1067 - Provizorno izdanje za Rijeku, pogreška pretiska opisana u PS pod 11 SP-I „pola sunca“

25 EUR

** 1068 - Provizorno izdanje za Rijeku, Michel br. 33 u četvercu i s pogreškom pretiska „pola sunca“

30 EUR

1069 - Izdanje za Rijeku, kompletna serija na ilustriranom kartonu poništena žigom RIJEKA 1 / B od 3.5. 45 (??).

20 EUR

1070 - Preporučeno pismo upućeno loko Pazin 15.09. 1945., frankirano sa 6 maraka dvaju raznih provizornih izdanja.

50 EUR

1071 - Razglednica Opatije upućena iz Opatije u Zagreb

16 EUR