Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 23:15
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 66 - Filatelija i razglednice

Makedonija

669 - Monastir (Bitola), isječak i marka,

25 EUR

670 - Potvrda o slanju pošiljke iz 1898. Žig pošte Monastir (Bitola).

30 EUR

671 - Lot maraka sa zanimljivim žigovima Turske Makedonije.

40 EUR

672 - Turska dopisnica upućena iz Uskuba u Vučjak 27.05. 1912.

12 EUR

673 - Razglednica Prizrena pisana u Uskubu (Skopje) 08.01. 1900 i upućena u Švedsku.

25 EUR

674 - Dvojezična ilustrirana Njemačko-Bugarska dopisnica s prikazom Prof Mihailoff; Skopie

18 EUR

** 675 - Njemačka okupacija Makedonije Michel br. 1/8.

100 EUR