Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 18.7.2024. 20:23
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 66 - Filatelija i razglednice

Razglednice - Crna Gora

#/A 1629 - Boka Kotarska 1900.

18 EUR

#/A-B 1630 - Kotor 1913.

18 EUR

#/A-B 1631 - Srpska narodna 'Garda' u Kotoru 1899.

14 EUR

O/A 1632 - Kotorska Garda oko 1910.

25 EUR

#/A-B 1633 - Herceg Novi 1898.

20 EUR

O/A-B 1634 - Matesevo oko 1910.

16 EUR