Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 20:26
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 66 - Filatelija i razglednice

Razglednice - Srbija

#/B 1647 - Apatin 1901.

18 EUR

X/B 1648 - Kragujevac oko 1910.

40 EUR

X/A-B 1649 - Niš - doček kosovskih regruta 1914.

14 EUR

X/A-B 1650 - Pančevo 1915.

50 EUR

#/A-B 1651 - Pančevo 1914.

16 EUR

X/A-B 1652 - Grb Kraljevine Srbije 1902.

18 EUR

O/A 1653 - Petar I. kralj Srbije oko 1904.

16 EUR

O/A 1654 - Petar I. oko 1904.

14 EUR

O/A-B 1655 - Srpska vojska oko 1903.

14 EUR

O/A-B 1656 - Povratak iz rata 7. puka, 1913.

14 EUR

O/A 1657 - Podoficiri VI. pješadijskog puka sa zapovjednikom 1903.

14 EUR