Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 23:00
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 66 - Filatelija i razglednice

Rijeka

** 158 - Sassone 201A promjena boje, odlična kvaliteta.

550 EUR

159 - Isječak koverte frankirane provizornim markama SHS Žetlice i Karlo poništene žigom Fiume 17.11. 1918.

16 EUR

160 - Preporučeno pismo upućeno loko Rijeka 07.11. 1919.

30 EUR

161 - Pismo upućeno iz Rijeke 07.02. 1924 u Zagreb.

20 EUR

162 - Pismo upućeno iz Hamburga u Njemačkoj u Rijeku 18.09. 1922.

20 EUR

163 - Razglednica Rijeke upućena 22.11. 1921 u San Remo.

12 EUR

164 - Provizorna dopisnica, dio za upit, dofrankirana markom 2 centa s pomakom zupčanja u desno.

18 EUR

165 - Provizorna dopisnica za Rijeku višebojno frankirana i upućena loko Rijeka 12.12. 1919.

14 EUR

166 - Dvije promiđbene dopisnice s proglasima o ulasku Talijanskih fašista u Rijeku

25 EUR

167 - Massone br. 133b obrnuti pretisak na isječku.

20 EUR

168 - Ček na 20 lira na poleđini masovno frankiran rijetkim provizornim biljezima za grad Rijeku.

20 EUR

169 - Lot tri razglednice Rijeke i Ike frankirane i poništene žigom vojne pošte 175 i upućene 21.06. 1919 u Italiju.

20 EUR