Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 22:23
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 66 - Filatelija i razglednice

Srbija

748 - Turska marka sa žigom Niša, dobra kvaliteta.

20 EUR

749 - Omot pisma upućenog Slavnom Upraviteljstvu Poštanskom u Beogradu. Gore desno uz rub ravni žig KOLARE u crvenoj boji.

2500 EUR

750 - Omot pisma upućenog iz Beograda preko Austrijske konzularne pošte u Beč.

160 EUR

751 - Pismo upućeno iz Mokrina 28.08. 1864. Kompletan sadržaj.

16 EUR

* 752 - Michel br. 3; 40 para plava, Bečki tisak, odlična kvaliteta.

200 EUR

* 753 - Novinska marka 2 pare crvenosmeđa, drugi tisak, lijepi široki rubovi

90 EUR

* 754 - Michel br. 4x i 5y u dobroj kvaliteti, originalna guma, falc.

40 EUR

* 755 - Michel br. 9/10 zupčane i nezupčane, dobra kvaliteta, falc.

40 EUR

**/* 756 - Michel br. 9A/10A, dobra kvaliteta.

25 EUR

* 757 - Michel br. 10 Bc, dobra kvaliteta, falc

80 EUR

**/* 758 - Michel br. 19/20, br. 19 u dva tipa, dobra kvaliteta, falc.

10 EUR

759 - Lot prvih maraka Srbije, žigosane u dobroj kvaliteti.

650 EUR