Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 24.4.2024. 21:17
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 66 - Filatelija i razglednice

STT Vuja

** 1172 - Michel br 1 triptih, odlična kvaliteta.

40 EUR

**/* 1173 - Michel br. 5U s blagim tragom falca i 6U čista bez falca, nezupčane.

70 EUR

** 1174 - Michel br. 5/11 u arcima, odlična kvaliteta, rijetko.

900 EUR

** 1175 - Michel br. 13 obrnuti pretisak, odlična kvaliteta.

20 EUR

** 1176 - Michel br. 13 vodoravni par s obrnutim pretiskom.

30 EUR

** 1177 - Michel br. 16 a/b dvije nijanse plave, odlična kvaliteta.

30 EUR

** 1178 - Michel br. 29 pogreška pretiska nastala prilikom umetanja arka u stroj za pretiskivanje.

25 EUR

** 1179 - Michel br. 24/30 kompletna serija u arcima,

1000 EUR

** 1180 - Michel br. 35 A/B komplet blokova zupčani i nezupčani s mrežom prema gore i prema dolje.

220 EUR

** 1181 - Michel br. 35 A/B zupčani i nezupčani blok s dvostrukim pretiskom.

650 EUR

** 1182 - Michel br. 36/43 serija u četvercu, djelomično puncirana puncom Jugofilatelije.

100 EUR

** 1183 - Michel br. 30 C zupčanje 12 ½ : 11 ½ odlična kvaliteta.

40 EUR