Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.7.2024. 9:17
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 67 - Numizmatika, militarija

1 - RIM, denar, Iulia Domna - 217, supruga Septimija Severa, VENERI VICTR, Ag - 2,64 g VF

65 EUR

2 - Slavonski banovac, denar, sigle R - S (Stjepan V 1270-72)?, izuzetno rijetko, Ag - 0,86 g, 15,5 mm, XF

350 EUR

3 - Slavonski banovac, denar, sigle R - L, varijanta "ljiljan u polumjesecu", Ladislav IV. 1272-90., rijetko, Ag - 0,68 g, 14,5 mm, XF

80 EUR

4 - Slavonski banovac, denar, sigle R - R - L, varijanta "polumjesec prazan", Ladislav IV. 1272-90., rijetko, Ag - 0,85 g, 16 mm, UNC

480 EUR

5 - Slavonski banovac, denar, sigle R - L, varijanta "polumjesec prazan", Ladislav IV. 1272-90., rijetko, Ag - 0,77 g, 16 mm, UNC

110 EUR

6 - Slavonski banovac, denar, sigle R - R - L, varijanta "točke iza glava", Ladislav IV. 1272-90., rijetko, Ag - 0,62 g, 15,5 mm, UNC

100 EUR

7 - Slavonski banovac, obol, sigle R - A, varijanta, Andrija III. 1290-1301., izuzetna rijetkost, Ag - 0,23 g, 11 mm, UNC

1000 EUR

8 - Slavonski banovac, denar, sigle R - A, varijanta "točka u polumjesecu", Andrija III. 1290-1301., rijetko, Ag - 0,68 g, 15 mm, XF

80 EUR

9 - Slavonski banovac, denar, sigle R - A, varijanta "točka u polumjesecu i točka ispod glave kune", Andrija III. 1290-1301., rijetko, Ag - 0,64 g, 15 mm, -UNC

100 EUR

10 - Slavonski banovac, denar, sigle R - A, varijanta "točke iza glava", Andrija III. 1290-1301., rijetko, Ag - 0,68 g, 15 mm, XF-UNC

100 EUR

11 - Slavonski banovac, denar s lavom iznad kune, sigle R - ptica, Stjepan Babonić 1310-1313., izuzetna rijetkost, Ag - 0,68 g, 14,5 mm, UNC

4000 EUR

12 - Slavonski banovac, denar, sigle M - B, Mikac Mihaljević 1323 - 43., rijetko, Ag - 0,74 g, 15 mm, XF

350 EUR