Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.5.2024. 20:22
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 68 - Knjige, zemljovidi, plakati

Crna Gora

1302 - Crna Gora, vladika (vjerski i svjetovni vladar). Veduta, Paris, 1856.

25 EUR

1303 - Crna Gora, crkva na Cetinju. Veduta, Paris, 1856.

25 EUR

1304 - Crna Gora, crnogorski par. Veduta, Paris, 1856.

22 EUR

1305 - Crna Gora, ribarska fešta na Skadarskom jezeru. Veduta, Paris, 1856.

25 EUR

1306 - Crna Gora, ceremonija opraštanja krvne osvete. Veduta, Paris, 1856.

25 EUR

1307 - BOKA KOTORSKA, veduta. Trst, 1850ih.

20 EUR

1308 - Herceg Novi, veduta. Hildburghausen, 1859.

25 EUR

1309 - PETROVAC, veduta. Trst, oko 1860.

18 EUR

1310 - Cetinje, veduta. Hildburghausen, 1857.

25 EUR

1311 - Crnogorka iz Postinja, prikaz žene u nošnji, veduta izdana u Berlinu, Franz Lipperheide 1854.

20 EUR

1312 - Boka Kotorska, panoramski pogled. Paris, 1875.

20 EUR

1313 - Crnogorska konjica na polju kod Cetinja. Veduta, Boston, 1882.

18 EUR