Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.5.2024. 20:23
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 68 - Knjige, zemljovidi, plakati

Dubrovnik

1162 - Vincenzo Maria Coronelli: Karta Dubrovačke Republike. Venecija, 1692.

850 EUR

1163 - LOVRIJENAC, veduta kaštela Lovrijenac kod Dubrovnika. Trst, 1855.

20 EUR

1164 - DUBROVNIK, veduta, 1880.

12 EUR

1165 - Dubrovnik, pogled od Pila, veduta. London, 1870.

20 EUR

1166 - Dubrovnik, pogled na grad od Gruža, veduta. London, 1870.

20 EUR

1167 - Dubrovnik, luka u Gružu, veduta. London, 1870.

20 EUR

1168 - Dubrovnik, Knežev dvor, veduta. London, 1875.

15 EUR

1169 - Dubrovnik, turski karavansaraj na Pločama, veduta. Pariz, 1876.

25 EUR

1170 - Dubrovnik, guslar u dućanu na Stradunu, veduta. Pariz, 1876.

30 EUR

1171 - Turski karavansaraj kod Dubrovnika, veduta. London, 1875.

20 EUR

1172 - Seljaci iz okolice Dubrovnika, veduta. Pariz, 1876.

30 EUR

1173 - DUBROVNIK, veduta. Trst, 1853.

18 EUR