Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.5.2024. 21:21
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 68 - Knjige, zemljovidi, plakati

Karlovac

1256 - Johann Edmund Woerl: Carlstadt (Karlovac). Freiburg im Breisgau, 1838.

60 EUR

1257 - Josip Nikšić: Svečana Proslava 350-godišnjice grada Karlovca sa predavanjem akademika Dr. Ferde Šišića. Karlovac: Knjigo-tiskara M. Fogina 1929.

50 EUR

1258 - Reklama za bezalkoholno piće FOKING, tvornica Karlovac, oko 1930.

15 EUR

1259 - KARLOVAC, iskaznica "Akademski klub u Karlovcu" iz 1930-tih.

7 EUR

1260 - Prvo hrvatsko pjevačko družtvo "Zora" u Karlovcu, oko 1890.

40 EUR

1261 - KARLOVAC, lot 28 fotografija, oko 1946.

50 EUR

1262 - POSLOVNA KNJIGA, osobni dokument/knjižica Antuna Kovačića iz Karlovca. Zagreb, 1898.

15 EUR