Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 13.6.2024. 20:05
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Antun Kaznačić: Posvetna pjesma na grobu Frana Vuletića (preminulog 11. 6. 1867.)

Opis: Antun Kaznačić: Posvetna pjesma na grobu Frana Vuletića (preminulog 11. 6. 1867.)
  • Antun Kaznačić: Posvetna pjesma na grobu Frana Vuletića (preminulog 11. 6. 1867.)
  • Aukcija: Aukcija br. 62 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Kataloški broj: 1056
  • Kategorija: Dubrovnik