Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.6.2024. 0:27
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Dopisnica dofrankirana i upućena iz Rijeke u Antverpen u Belgiji 09.10. 1913.

Opis: Dopisnica dofrankirana i upućena iz Rijeke u Antverpen u Belgiji 09.10. 1913. Zanimljiva destinacija, dobra kvaliteta.
  • Dopisnica dofrankirana i upućena iz Rijeke u Antverpen u Belgiji 09.10. 1913.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 85
  • Kategorija: Hrvatska do 1918
  • Kvaliteta: