Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.6.2024. 0:27
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Dubrovačka parobrodarska plovidba A. D. agencija Makarska, reklamni plakat za turistički izlet, između 1935-40.

Opis: Dubrovačka parobrodarska plovidba A. D. agencija Makarska, reklamni plakat za turistički izlet luksuznim parobrodima "Kralj Aleksandar I" i "Kumanovo" u Kotor i Veneciju. Na hrvatskom, češkom i njemačkom jeziku. Plakat je presavijen, 47,5x47,5 cm.
  • Dubrovačka parobrodarska plovidba A. D. agencija Makarska, reklamni plakat za turistički izlet, između 1935-40.
  • Aukcija: Aukcija br. 65 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Kataloški broj: 1178
  • Kategorija: Dubrovnik