Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.6.2024. 2:27
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

DUBROVNIK, 1942. Dopisnica odboru za ishranu izbjeglica u Orebiću

Opis: DUBROVNIK, 1942. Dopisnica odboru za ishranu izbjeglica u Orebiću s popisom i količinom poslane hrane a prazne vreće će se vratiti u Gruž na firmu Butulija i Segedin.
  • DUBROVNIK, 1942. Dopisnica odboru za ishranu izbjeglica u Orebiću
  • Aukcija: Aukcija br. 62 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Kataloški broj: 1059
  • Kategorija: Dubrovnik