Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 13.6.2024. 18:01
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Edward Brown: A brief account of some travels in divers parts of Europe, viz. Hungaria, Servia, Bulgaria, Macedonia ... London: Benjamin Tooke,
 1685.

Opis: Edward Brown: A brief account of some travels in divers parts of Europe, viz. Hungaria, Servia, Bulgaria, Macedonia, Thessaly, Austria, Ottyria, Carinthia, Carniola, and Friolitrough a great part of Germany and the Low-countries. Through Marca Trevisana, and Lombardy on both sides of the Po.., London: Benjamin Tooke,
 1685. Tvrdi uvez, 228 str, vrlo dobro stanje, 21x42 cm. Drugo izdanje znamenitog putopisa engleskog liječnika Edwarda Browna. Iako u naslovu ne spominje Hrvatsku (koja se po tadašnjem običaju svrstava u Madžarsku), Brown se ovim djelom osvrnuo na zdravstvene i druge prilike u Hrvatskoj krajem 17.
stoljeća. Najinteresantnija je, dakako, slika (u drvorezu) turskog mosta kod Osijeka, koji Brown uspoređuje među ostalim, s onim preko Vuke u Vukovaru pri čemu glorificira Osječki. Brownov putopis kao odrednicu ima tok rijeke Dunav i njezinih pritoka. Od naših, to su Sava i Drava, te uz njih spominje gradove Zagreb, Sisak, Osijek, Vukovar, Tovarnik. Među madžarskim pokrajinama nabraja Dalmaciju, Croatiu, Slavoniju i Bosnu, a jezik kojim se govori naziva slavonski i govori o njegovim dijalektima.
  • Edward Brown: A brief account of some travels in divers parts of Europe, viz. Hungaria, Servia, Bulgaria, Macedonia ... London: Benjamin Tooke,
 1685.
  • Aukcija: Aukcija br. 65 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Kataloški broj: 614
  • Kategorija: Knjige i časopisi