Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 16.6.2024. 7:26
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Esperantska gramatika. izdanje Jugosl. Esper. Kat. Savez, oko 1919.

Opis: Esperantska gramatika. izdanje Jugosl. Esper. Kat. Savez, oko 1919. Rukom pisana osnovna esperantska gramatika, šapirografirana skripta, meki uvez, 12 str, 11x18 cm.
  • Esperantska gramatika. izdanje Jugosl. Esper. Kat. Savez, oko 1919.
  • Aukcija: Aukcija br. 65 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Kataloški broj: 736
  • Kategorija: Knjige i časopisi