Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 19:37
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Frangeš-Mihanović, Robert, medalja "Orač - priznanje Hrvatsko-Slavonske zemaljske gospodarske izložbe u Zagrebu" 1906, AE, 54x68 mm

Opis: Frangeš-Mihanović, Robert, medalja "Orač - priznanje Hrvatsko-Slavonske zemaljske gospodarske izložbe u Zagrebu" 1906, AE, 54x68 mm
  • Frangeš-Mihanović, Robert, medalja "Orač - priznanje Hrvatsko-Slavonske zemaljske gospodarske izložbe u Zagrebu" 1906, AE, 54x68 mm
  • Aukcija: Aukcija br. 64 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 370
  • Kategorija: Medalje - Hrvatska