Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.7.2024. 9:28
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

HERCEGOVAC, lot 8 fotografija, partizanski dom za majke i djecu u Hercegovcu. Na zgradi doma grafit: "Živili naši veliki saveznici Engleska, Amerika i S.S.S.R", 1944.

Opis: HERCEGOVAC, lot 8 fotografija, partizanski dom za majke i djecu u Hercegovcu. Na zgradi doma grafit: "Živili naši veliki saveznici Engleska, Amerika i S.S.S.R", 1944. 10,5x14,5 cm.
  • HERCEGOVAC, lot 8 fotografija, partizanski dom za majke i djecu u Hercegovcu. Na zgradi doma grafit: "Živili naši veliki saveznici Engleska, Amerika i S.S.S.R", 1944.
  • Aukcija: Aukcija br. 62 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Kataloški broj: 1102
  • Kategorija: Slavonija