Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 13.6.2024. 19:49
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

JOSIP MARCELIĆ (dubrovački biskup), fotografija na kartonu. Zadar: foto salon N. Moretti, oko 1905.

Opis: JOSIP MARCELIĆ (dubrovački biskup), fotografija na kartonu. Zadar: foto salon N. Moretti, oko 1905. Zaslugom biskupa Marcelića izgrađene su crkve u Smokvici, Račišću, Majkovima, Vitaljini, Gornjem Brgatu, Osojniku, Dubi Pelješkoj i Trpnju. Obnovio je i Dubrovačku katedralu postavljajući veliki oltar s jubilarnim križem, kipove sv. Josipa i sv. Vlaha te deset kipova na krovu katedrale, djelo kamenoresca Marina Radice iz Korčule. Obnovio je i glavni oltar te na zid iza oltara ugradio Tizianov poliptih Marijina Uznesenja, a dao je napraviti i novu propovjedaonicu te kipove sv. Ane i sv. Katarine kao i oltarić s kipom sv. Antuna, također djelo kamenoresca Marina Radice. 11x17 cm.
  • JOSIP MARCELIĆ (dubrovački biskup), fotografija na kartonu. Zadar: foto salon N. Moretti, oko 1905.
  • Aukcija: Aukcija br. 62 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Kataloški broj: 1066
  • Kategorija: Dubrovnik