Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 30.5.2024. 4:41
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Lot 12 raznih maraka na falcu sve s pretiskom I tipa.

Opis: Lot 12 raznih maraka na falcu sve s pretiskom I tipa.
  • Lot 12 raznih maraka na falcu sve s pretiskom I tipa.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 516
  • Kategorija: Biljezi NDH
  • Kvaliteta: *