Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 19:21
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Lot 5 provizornih dopisnica s dodatnim frankaturama.

Opis: Lot 5 provizornih dopisnica s dodatnim frankaturama. Dobra kvaliteta, atraktivno.
  • Lot 5 provizornih dopisnica s dodatnim frankaturama.
  • Aukcija: Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 172
  • Kategorija: Rijeka
  • Kvaliteta: