Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 20:51
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Lot 9 raznih maraka na falcu sve s pretiskom II tipa.

Opis: Lot 9 raznih maraka na falcu sve s pretiskom II tipa.
  • Lot 9 raznih maraka na falcu sve s pretiskom II tipa.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 517
  • Kategorija: Biljezi NDH
  • Kvaliteta: *